eigen-wijs-jes

Net als bij volwassenen hebben kinderen en jongeren bij hun ontwikkeling (sociaal, psychologisch, fysiologisch en/of motorisch) vaak een zetje of zelfs extra steun nodig om met zichzelf om te gaan, met anderen, met leren op school of met gebeurtenissen die sterk ingrijpen op hun leven.

Kinderen en jongeren hebben - net als bij volwassenen - persoonlijke eigenschappen en vermogens waar ze het in hun leven verder mee moeten doen, waarmee zij op geheel eigen-wijze met zichzelf, met anderen en met de wereld om moeten gaan.

Door veel mogelijke oorzaken (sociaal, psychologisch, fysiologisch, historisch e.a.) worden kinderen en jongeren - buiten hun schuld - nog al eens geremd bij de groei van deze persoonlijke eigenschappen en vermogens.